Αναγνώστες

Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Οδική ασφάλεια!

Τα παιδιά έγιναν αυτοκινητάκια, φορτηγά, λεωφορείο  και έπαιξαν το παιχνίδι

ΦΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ