Αναγνώστες

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Σήματα τροχαίας

Μια γενική προσέγγιση των σημάτων τροχαίας.

Συνεχίζoντας το ξεσκόνισμα από παλιές μου δουλειές βρήκα και αυτό για το θέμα Το αυτοκίνητο.